Konkurs! Konkurs! Konkurs!


KONKURS!Zasady są proste:

Zostań Fanem strony KLIK

Polub grafikę konkursową na FacebookKLIK

Udostępnij grafikę konkursową na swojej osi czasu na Facebook

Dodatkowo możesz zostać obserwatorem mojego bloga

Możesz również zaprosić do zabawy znajomych ( warunek nie konieczny)


REGULAMIN KONKURSU
1. POSTANOWIENIA
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą " Torebki"  i jest zwany dalej ; Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Agata Borkowska autor bloga http://blogujacamamadwojki.blogspot.com/ .
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na blogu http://blogujacamamadwojki.blogspot.com/ oraz na stronie Facebook http://web.facebook.com/blogujacamamadwojki od dnia 07 lutego 2016 roku do 10 marca 2016 roku do godziny 23.59.
2.
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu ("Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, która
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu http://web.facebook.com/blogujacamamadwojki na Facebooku'u . Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła " Lubię to" na profilu http://web.facebook.com/blogujacamamadwojki  i tym samym zyskała status Fana;
b) nie jest administratorem strony na Facebook'u http://web.facebook.com/blogujacamamadwojki  oraz nie jest autorem bloga http://blogujacamamadwojki.blogspot.com.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w konkursie powinna:
polubić profil Facebook'owy sponsora,
udostępnić grafikę konkursową,
skomentować grafikę konkursową
zaprosić znajomych do zabawy (warunek nie konieczny)
zaobserwować bloga (warunek nie konieczny)
3. NAGRODY
1. Nagrodą "Główną" w Konkursie jest:
Torebka ręcznie wykonana przez organizatora Konkursu
2. Nagrodę" Pozostałą" otrzymuje 10 osób w wysokości 30% zniżki na torebki wykonane przez Organizatora.
3. Zdobywcą nagrody Głównej oraz Pozostałej jest Uczestnik, który spełni wszystkie warunki
4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
5. Zdobywcę Nagrody ogłosi Organizator na blogu http://blogujacamamadwojki.blogspot.com w ciągu 5 dni od zakończenia konkursu.
6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody powiadomiony zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres agataborkowska1991@gmail.com, pod rygorem przekazania nagrody tudzież przepadnięcia prawa do nagrody.
7. Za przekazanie nagrody odpowiedzialny będzie Organizator.

4. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez uczestnika konkursu prawdziwych danych osobowych, tj. : imienia, nazwiska, oraz niezbędnych do przekazania nagrody adresu oraz numeru telefonu kontaktowego.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych  przez Organizatora Konkursu. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem Nagrody.
5.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Organizator ma prawo d zmiany postanowień niniejszego Regulaminu o ile nie wpłynie to n pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminu poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.blogujacamamadwojki.blogspot.com

Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana ani popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z Nim związana. Konkurs nie podlega Ust.z.dn
29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U.1992 nr 68 poz.341)
ZAJMUJEMY SIĘ SZYCIEM TOREB I TOREBECZEK DAMSKICH ORAZ MĘSKICH.

ZWYCIĘZCA BĘDZIE MÓGŁ WYBRAĆ Z WYSŁANYCH DO NIEGO SZABLONÓW, MOTYWÓW ORAZ PROJEKTÓW TAKI JAKI MU SIĘ SPODOBA!!!!


7 komentarzy:

  1. Super konkurs , muszę wziąć udział😊

    OdpowiedzUsuń
  2. Witam! Biorę udział!Dla żony torebka by się zdała ,bo z nią śmiało świat by przemieżała!Na fb Jurek Buś

    OdpowiedzUsuń
  3. Swietny konkurs , jasne zasady . Torby wyjatkowe bo robiobe z pasja ☺ .Boore udzial .Akceptuje regulamin.Fb Elzbieta Wojcik

    OdpowiedzUsuń

Copyright © 2014 Blogująca mama dwójki , Blogger